مشاوره و عیب یابی چاپ

کلینیک تخصصی چاپ

به عنوان اولین کلینیک چاپ افست  افتخار دارد با بهره گیری از  یک تیم تخصصی خدمات فنی زیر را برای واحدهای چاپی و چاپخانه های سراسر کشور در قالب پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی و اجرا کند.

مشاوره تخصصی چاپ

  • مشاوره فنی جهت ارتقاء کیفی نشریات و محصولات چاپی
  • در زمینه استقرار سیستم های کنترل کیفیت
  • افزایش بهره وری و کاهش ضایعات تولید
  • مدیریت مصرف مواد اولیه
  • خریدهای تخصصی و انبارداری ویژه
  • استاندارد سازی، بهبود و تضمین کیفیت

عیب یابی و آنالیز چاپ افست

  • فرایندها و زیر فرایندهای تولید
  • ماشین آلات و محصول
  • مواد اولیه مصرفی

کلینیک تخصصی چاپکلینیک تخصصی چاپ زیر نظر کارشناسان چاپ

به عنوان اولین کلینیک چاپ افست  افتخار دارد با بهره گیری از  یک تیم تخصصی خدمات فنی زیر را برای واحدهای چاپی سراسر کشور در قالب پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی و اجرا نماید:

مشاوره: در زمینه طراحی و بهبود فرایندها و زیر فرایندهای تولید ، طراحی و استقرار سیستم کنترل ، بهبود و تضمین کیفیت ، خرید های تخصصی و انبارداری تخصصی ، ارتقا بهره وری و کاهش ضایعات تولید و مدیریت مصرف مواد اولیه ، استاندارد سازی

عیب یابی:  آنالیز و عیب یابی فرایند های تولید ، عیب یابی مواد اولیه مصرفی ، محصول و ماشین آلات ، انجام تست های تخصصی و تشخیصی

آموزش: ارائه کلیه آموزش های ojt  برای پرسنل چاپخانه متناسب با استاندارد مهارتی مورد نیاز

 

تماس با ما

 

آدرس: تهران | میدان رسالت | خ قزوینی مراجــعه حضـــوری تنـها با همـــاهنگی قبــلــی

شماره های تماس:

۹۴ ۲۰۷۰ ۷۷ ۰۲۱

۳۳۴ ۳۳۹۰ ۰۹۱۹

ایمیل: [email protected]

 

 

طراحی سایت ترنج