فروش مواد اولیه چاپ

محلول ظهور زینک CTP برای زینگهای کداک ، آگفا ، فوجی و سایر زینکهای اروپایی و آسیایی

مشخصات :

 • ظاهر کننده با نتایج عالی
 • محافظت عالی Image
 • محافظت آلومینیوم زینگ
 • بدون باقی ماندن رسوب ژله در پروسسور
 • مصرف پائین
 • دستورالعمل مصرف: آماده مصرف
 • حرارت 22 تا 25 درجه سانتیگراد

زمان پروسس: 25 تا 35 ثانیه

 

صمغ سوزاندن زینک CTP

مشخصات :
 • محافظت عالی زینک به هنگام سوزاندن
 • بوی کم
 • برداشت آسان
 • فرموله شده جهت زینک CTP و قابل
 • کاربرد برای زینک آنالوگ
دستورالعمل مصرف: صمغ را بوسیله اسفنج بر روی سطوح زینگ مالیده و سپس در حرارت 240 تا 255 درجه سانتیگراد به مدت 5/ 1 تا 3 دقیقه پخت نمائید.
 

تمیز کننده دستگاه پروسسور

مشخصات :

 • پاک کننده هر گونه رسوب بر روی اجزاء پروسسور
 • قدرت پاک کنندگی قوی
دستور العمل مصرف: PRO CLEAN را می توان بصورت آماده ویا محلول با آب به نسبت 1به 5 استفاده نمود، ابتدا پروسسور را تخلیه نموده و آنرا با محلول PRO CLEAN پر کرده و پس از 40 دقیقه آنرا تخلیه نموده و چندین بار با آب تمیز نمائید در این مدت پروسسور بایستی در حالت کار باشد.
 
استفاده از محلول آماده: proclean را به وسیله برس بر روی محل مورد نظر مالیده و پس از چند دقیقه با اسفنج مرطوب پاک کنید.
 

تمیز کننده سیستم مرطوب کننده

مشخصات :

 • تمیز کننده عالی با اثر ضد عفونی کننده
 • اثر فوری
 • ضد باکتری و قارچ
 • ضد خوردگی
 • بدون تأثیر بر روی Aox

دستورالعمل مصرف: PRO WASH را به نسبت 1به 6 تا 1 به 10 با آب رقیق نموده و مصرف شود.

 

داروی آب جهت استفاده ماشینهای شیت با کاهش دهنده الکل و حتی حذف الکل در شرایط مطلوب محیط و ماشین

خصوصیات:
 • شروع آسان و سریع
 • سیستم بافر قوی بمنظور تنظیم PH در شرایط مختلف
 • حاوی مواد کاهش دهنده الکل و حذف الکل در شرایط مطلوب کاری
 • کاهش جمع شدن پرزهای کاغذ بر روی لاستیک سیلندر و نیاز به شستشوی کمتر لاستیک
 • قابل استفاده برای هر نوع آب حتی آب سبک شده ) )Treated water
 • دارای مواد هیدروفیلیک ) HydroPhilic ( جهت محافظت سطح زینک در موقع توقف ماشین
 • رطوبت دهی خوب در سرعت بالا
 • قابل استفاده برای هر نوع زینک CTP
 • جلوگیری از اکسیداسیون و خورندگی در سیستم
 • حاوی ضدباکتری قوی جهت جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در سیستم
 • بالانس مطلوب آب و مرکب
 • حاوی ضد کف قوی
 • بدون بو
 • دارای مواد آلی غیر فرار
دارای تائیدیه Fogra
دستور مصرف: اضافه نمودن 2 الی 3 درصد محلول Founsol 32 Ci با توجه به سختی آب PH مورد نظر را تنظیم نموده و به تدریج میزان الکل را با توجه به شرایط محیط و تمیز بودن ماشین و غیره کاهش دهید.
 

داروی آب جهت استفاده ماشینهای شیت

خصوصیات:
 • شروع آسان و سریع
 • سیستم بافر قوی بمنظور تنظیم PH در شرایط مختلف
 • کاهش جمع شدن پرزهای کاغذ بر روی لاستیک سیلندر و نیاز به شستشوی کمتر لاستیک
 • قابل استفاده برای هر نوع آب حتی آب سبک شده (Treated water)
 • دارای مواد هیدروفیلیک ( HydroPhilic ) جهت محافظت سطح زینک در موقع توقف ماشین
 • رطوبت دهی خوب در سرعت بالا
 • قابل استفاده برای هر نوع زینک CTP
 • جلوگیری از اکسیداسیون و خورندگی در سیستم
 • حاوی ضدباکتری قوی جهت جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در سیستم
 • بالانس مطلوب آب و مرکب
 • حاوی ضد کف قوی
 • بدون بو
 • دارای مواد آلی غیر فرار
دارای تائیدیه Fogra
دستور مصرف: اضافه نمودن 2الی 3 درصد محلول Founsol Fs 35 با توجه به سختی آب PH مورد نظر تنظیم شود.
 

داروی آب ماشین مخصوص دستگاه چاپ رول هیت ست با کاهش دهنده الکل و حتی حذف الکل در شرایط مطلوب محیط و ماشین

خصوصیات:
 • شروع آسان و سریع
 • سیستم بافر قوی بمنظور تنظیم PH در شرایط مختلف
 • حاوی مواد کاهش دهنده الکل و حذف الکل در شرایط مطلوب کاری
 • کاهش جمع شدن پرزهای کاغذ بر روی لاستیک سیلندر و نیاز به شستشوی کمتر لاستیک
 • قابل استفاده برای هر نوع آب حتی آب سبک شده ) )Treated water
 • دراای مواد هیدروفیلیک (HydroPhilic)جهت محافظت سطح زینک در موقع توقف ماشین
 • رطوبت دهی خوب در سرعت بالا
 • قابل استفاده برای هر نوع زینک CTP
 • جلوگیری از اکسیداسیون و خورندگی در سیستم
 • حاوی ضدباکتری قوی جهت جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در سیستم
 • بالانس مطلوب آب و مرکب
 • حاوی ضد کف قوی
 • بدون بو
 • دارای مواد آلی غیر فرار
دارای تائیدیه Fogra
دستور مصرف: اضافه نمودن 2 الی 3 درصد محلول Founsol 38 Ci با توجه به سختی آب PH مورد نظر را تنظیم نموده و ب هتدریج میزان الکل را با توجه به شرایط محیط و تمیز بودن ماشین و غیره کاهش دهید.
 

داروی آب ماشین مخصوص دستگاه چاپ رول هیت ست / کلد ست

خصوصیات:
 • شروع آسان و سریع
 • سیستم بافر قوی بمنظور تنظیم PH در شرائط مختلف
 • کاهش جمع شدن پرزهای کاغذ بر روی لاستیک سیلندر و نیاز به شستشوی کمتر
 • لاستیک
 • قابل استفاده برای هر نوع آب حتی آب سبک شده ) )Treated water
 • دارای مواد هیدروفیلیک (HydroPhilic) جهت محافظت سطح زینک در موقع توقف
 • ماشین
 • رطوبت دهی خوب در سرعت بالا
 • قابل استفاده برای هر نوع زینک CTP
 • جلوگیری از اکسیداسیون و خورندگی در سیستم
 • حاوی ضدباکتری قوی جهت جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در سیستم
 • بالانس مطلوب آب و مرکب
 • حاوی ضد کف قوی
 • بدون بو
 • دارای مواد آلی غیر فرار
دارای تائیدیه Fogra
دستور مصرف: اضافه نمودن 2الی 3 درصد محلول Founsol Fs 40 با توجه به سختی آب PH مورد نظر تنظیم شود.

داروی آب ماشین مخصوص دستگاه چاپ رول کلدست

داروی آب جهت استفاده ماشینهای پر سرعت چاپ رول کلدست سازگار با انواع سیستم های رطوبت دهی.
خصوصیات:
 • شروع آسان و سریع
 • سیستم بافر قوی بمنظور تنظیم PH در شرائط مختلف
 • قابل استفاده برای آب سخت و نرم
 • کاهش جمع شدن پرزهای کاغذ بر روی لاستیک سیلندر و نیاز به شستشوی
 • کمتر لاستیک
 • دارای مواد هیدروفیلیک جهت محافظت سطح زینک در موقع توقف ماشین
 • رطوبت دهی خوب در سرعت بالا
 • جلوگیری از اکسیداسیون و خورندگی در سیستم
 • حاوی مواد ضد باکتری قوی جهت جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در سیستم
 • بالانس مطلوب آب و مرکب
 • حاوی ضد کف قوی
 • دارای مواد آلی غیر فرار
 • قابل استفاده برای هر نوع زینک CTP
دارای تائیدیه Fogra
دستور مصرف: اضافه نمودن 2الی 3 درصد محلول Founsol Fsc 87 ci با توجه به سختی آب PH مورد نظر تنظیم شود.

نورد لاستیک شوی اتوماتیک - دستی

نورد و لاستیک شوی اتوماتیک /دستی با دمای اشتغال 40 درجه سانتیگراد برای ماشینهای کلدست و شیت و قابلیت امولسیون با آب به منظور سهولت در شستشوی لاستیک سیلندر داروی آب ماشین مخصوص دستگاه چاپ رول کلدست
مشخصات:
 • قدرت پاک کنندگی قوی
 • قابلیت امولسیون با آب
 • مواد آلی فرار بسیار کم
 • چگالی 77 / 0 کیلوگرم در لیتر در دمای 15 درجه سانتیگراد
 • درجه اشتعال 40 درجه سانتیگراد
دستور العمل مصرف :
دستور العمل شستشوی لاستیک سیلندر: در صورتیکه به صورت خالص استفاده می شود می توانید مقداری از داروی لاستیک شور را با استفاده از اسفنج برروی لاستیک سیلندر استفاده کنید، در انتها با اسفنج آغشته به آب می توانید مراحل پایانی شستشو را انجام دهید. این دارو قابلیت ترکیب با آب را دارد.
با توجه به قدرت شویندگی بالایی که دارد، میزان مصرف دارو کاملأ اقتصادی است.

نورد و لاستیک شوی اتوماتیک – دستی

نورد و لاستیک شوی اتوماتیک/دستی با دمای اشتعال 62 درجه سانیتگراد برای ماشینهای کلدست و شیت و هیت ست و قابلیت امولسیون با آب به منظور سهولت در شستشوی لاستیک سیلندر
مشخصات :
 • قدرت پاک کنندگی قوی
 • قابلیت امولسیون با آب
 • بدون بو و آرماتیک
 • مواد آلی فرار بسیار کم
 • چگالی 79 / 0 کیلوگرم در لیتر در دمای 15 درجه سانتیگراد
 • درجه اشتعال 62 درجه سانتیگراد
دارای تائیدیه Fogra

دستورالعمل شستشوی لاستیک سیلندر: در صورتیکه به صورت خالص استفاده می شود می توانید مقداری از داروی لاستیک شور را با استفاده از اسفنج بر روی لاستیک سیلندر استفاده کنید، در انتها با اسفنج آغشته به آب می توانید مراحل پایانی شتشو را انجام دهید. این دارو قابلیت ترکیب با آب را دارد.
با توجه به قدرت شویندگی بالایی که دارد، میزان مصرف دارو کاملاً اقتصادی است.

نورد و لاستیک شوی اتوماتیک – دستی

نورد و لاستیک شوی اتوماتیک دستی با دمای اشتعال 100 درجه سانتیگراد برای ماشینهای رول هیت ست و قابلیت امولسیون با آب جهت سهولت در شستشوی لاستیک سیلندر
مشخصات:
 • قدرت پاک کنندگی قوی
 • قابلیت امولسیون با آب
 • بدون بو و آروماتیک
 • سرعت تبخیر متوسط
 • فاقد مواد عالی فرار
 • چگالی 82 کیلوگرم در لیتر در دمای 15 درجه سانتیگراد
 • درجه اشتعال 101 درجه سانتیگراد
دارای تائیدیه Fogra

دستورالعمل شستشوی لاستیک سیلندر: در صورتی که به صورت خالص استفاده می شود می توانید مقداری از داروی لاستیک شور را با استفاده از اسفنج بر روی لاستیک سیلندر استفاده کنید، در انتها با اسفنج آغشته به آب م یتوانید مراحل پایانی شتشو را انجام دهید. این دارو قابلیت ترکیب با آب را دارد.
با توجه به قدرت شویندگی بالایی که دارد، میزان مصرف دارو کاملاً اقتصادی است.

کلینیک تخصصی چاپکلینیک تخصصی چاپ زیر نظر کارشناسان چاپ

به عنوان اولین کلینیک چاپ افست  افتخار دارد با بهره گیری از  یک تیم تخصصی خدمات فنی زیر را برای واحدهای چاپی سراسر کشور در قالب پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی و اجرا نماید:

مشاوره: در زمینه طراحی و بهبود فرایندها و زیر فرایندهای تولید ، طراحی و استقرار سیستم کنترل ، بهبود و تضمین کیفیت ، خرید های تخصصی و انبارداری تخصصی ، ارتقا بهره وری و کاهش ضایعات تولید و مدیریت مصرف مواد اولیه ، استاندارد سازی

عیب یابی:  آنالیز و عیب یابی فرایند های تولید ، عیب یابی مواد اولیه مصرفی ، محصول و ماشین آلات ، انجام تست های تخصصی و تشخیصی

آموزش: ارائه کلیه آموزش های ojt  برای پرسنل چاپخانه متناسب با استاندارد مهارتی مورد نیاز

 

تماس با ما

 

آدرس: تهران | میدان رسالت | خ قزوینی مراجــعه حضـــوری تنـها با همـــاهنگی قبــلــی

شماره های تماس:

۹۴ ۲۰۷۰ ۷۷ ۰۲۱

۳۳۴ ۳۳۹۰ ۰۹۱۹

ایمیل: [email protected]

 

 

طراحی سایت ترنج